Opzegging met wederzijds goedvinden – de vaststellingsovereenkomst

In veel gevallen eindigt de arbeidsovereenkomst tussen de werkgever en de werknemer met wederzijds goedvinden. In een vaststellingsovereenkomst (ook wel beëindigingsovereenkomst genoemd) worden dan de afspraken omtrent het einde van het dienstverband geregeld. Het beëindigen van een arbeidsovereenkomst op grond van een vaststellingsovereenkomst kan voor beide partijen voordelig uitpakken, mits voldaan is aan de daaraan gestelde voorwaarden.

Belangrijke afspraken welke worden neergelegd in een vaststellingsovereenkomst zijn onder meer:

  • De grondslag voor het ontslag;
  • De in acht te nemen opzegtermijn;
  • De eindafrekening;
  • De uitbetaling of het opnemen vakantiedagen en vakantiegeld;
  • Het concurrentiebeding en het relatiebeding;
  • De transitievergoeding/ beëindigingsvergoeding;
  • De bedenktijd van 14 dagen om de beëindigingsovereenkomst eventueel te herroepen.

Voordat de werknemer de vaststellingsovereenkomst gaat ondertekenen, is het van belang dat wordt onderzocht of het recht op een WW-uitkering wordt gewaarborgd. Daarnaast is het verstandig om uit te zoeken of de werknemer een transitievergoeding kan verkrijgen en hoe hoog deze kan zijn.

Transitievergoeding

Een werknemer heeft recht op een transitievergoeding indien deze gedurende twee jaren bij dezelfde werkgever heeft gewerkt en de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd. De hoogte van deze vergoeding is afhankelijk van het aantal gewerkte dienstjaren en de leeftijd van de werknemer. De berekening van de transitievergoeding luidt als volgt:

  • 1/6 bruto maandsalaris per half gewerkt dienstjaar gedurende de eerste tien jaar van het dienstverband.
  • 1/4 bruto maandsalaris per half gewerkt dienstjaar nadat een werknemer tien jaar in dienst is bij dezelfde werkgever.

Voor vijftigplussers geldt er een aparte overgangsregeling wanneer de werkgever ten minste 25 personen in dienst heeft:

  • 1/2 bruto maandsalaris per half gewerkt dienstjaar indien de werknemer vijftig jaar of ouder is en langer dan 10 jaar in dienst is.

Risico’s

Het beëindigen van een arbeidsovereenkomst door middel van een vaststellingsovereenkomst is niet geheel zonder risico’s. Indien bijvoorbeeld niet de wettelijke opzegtermijn in acht wordt genomen dan kan er voor de werknemer inkomensschade ontstaan. De WW-uitkering wordt door het UWV namelijk pas na het naleven van de correcte opzegtermijn uitbetaald. Bovendien kan het verkeerd opnemen van de ontslaggrond funest zijn voor een eventuele uitkering.

De beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden is alleen rechtsgeldig indien de werknemer en de werkgever over de inhoud daarvan tot overeenstemming zijn gekomen. De werknemer heeft derhalve het recht om de overeenkomst juridisch te laten controleren en te beoordelen of zijn/haar rechten veilig zijn gesteld.

Wij kunnen u helpen

Gezien de nodige risico’s is het aan te raden om na het ontvangen van een beëindigingsovereenkomst deze door een van onze gespecialiseerde arbeidsrechtjuristen te laten beoordelen. Indien nodig kunnen zij met de werkgever over de inhoud van de overeenkomst onderhandelen. Voor advies kunt u vrijblijvend contact opnemen met een van onze ervaren arbeidsrechtjuristen. Ook kunt u uw vaststellingsovereenkomst alvast e-mailen naar info@mkbhuisjuristen.nl. Wij nemen dan spoedig contact met u op!

Neem direct contact op!

Wilt u meer informatie ontvangen of heeft u een specifieke vraag?
Stel hier uw vraag. Wij nemen dan direct contact met u op.

Uw vraag/opmerking:Man Vrouw
Al uw persoonlijke gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld.

U kunt ons uiteraard ook telefonisch bereiken via: 088 - 629 00 72 (lokaal tarief).
Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 08.00 uur tot 20.00 uur.


MKB HuisJuristen is juridisch partner van onder andere: