Opzeggen van de arbeidsovereenkomst met instemming

Een arbeidsovereenkomst kan in de meeste gevallen door een werknemer zelf worden opgezegd. De arbeidsovereenkomst zal in dat geval echter niet van de ene op de andere dag zijn beëindigd. Er dienen een aantal voorwaarden in acht te worden genomen. Bovendien heeft het beëindigen van de overeenkomst een aantal consequenties.

  1. Tussentijds opzegbeding bij een tijdelijke arbeidsovereenkomst

Bij het opzeggen van een tijdelijk arbeidscontract is het allereerst van belang om te controleren of er een tussentijds opzegbeding is opgenomen. Alleen indien dit beding in de arbeidsovereenkomst is opgenomen, kan het contract worden beëindigd. Indien dit beding in een tijdelijke overeenkomst niet staat, kan het arbeidscontract niet voor het einde van de looptijd van de overeenkomst worden beëindigd. De werknemer dient het contract tot het einde van het dienstverband uit te zitten.

Wel kan de kantonrechter worden verzocht om het dienstverband tussentijds te ontbinden.

Voor een vast arbeidscontract geldt niet dat er een tussentijds opzegbeding dient te worden opgenomen. Deze overeenkomst kan wel zonder meer worden opgezegd, mits is voldaan aan de overige vereisten.

  1. Opzegtermijn

Indien een werknemer zelf de arbeidsovereenkomst wenst te beëindigen moet de wettelijke opzegtermijn in acht worden genomen. Voor een werknemer bedraagt de opzegtermijn in de meeste gevallen één maand, maar deze kan langer zijn indien dit is overeengekomen bij cao of in de arbeidsovereenkomst zelf. Bovendien geldt dat de arbeidsovereenkomst tegen het einde van de maand moet worden opgezegd. Vanaf het einde van die maand gaat dan de wettelijk in acht te nemen opzegtermijn lopen.

  1. Mogelijk geen recht op een WW-uitkering

Houd er verder rekening mee dat er niet automatisch een recht op een WW-uitkering bestaat indien een werknemer zelf het contract heeft beëindigd. Een werknemer is in dat geval immers ‘verwijtbaar’ werkloos geworden.

Indien de nieuwe baan toch minder bevalt dan aanvankelijk was verwacht, zal het UWV voor het toekennen van een WW-uitkering terug kijken of na het opzeggen van het arbeidscontract er een reële kans bestond om elders gedurende 26 weken een nieuw dienstverband aan te gaan. Indien hiervan geen sprake was gaat het UWV mogelijk niet over tot de uitkering van WW.

Neem direct contact op!

Wilt u meer informatie ontvangen of heeft u een specifieke vraag?
Stel hier uw vraag. Wij nemen dan direct contact met u op.

Uw vraag/opmerking:Man Vrouw
Al uw persoonlijke gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld.

U kunt ons uiteraard ook telefonisch bereiken via: 088 - 629 00 72 (lokaal tarief).
Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 08.00 uur tot 20.00 uur.


MKB HuisJuristen is juridisch partner van onder andere: