Ontslagprocedures

Sinds de invoering van de Wet Werk en Zekerheid is de werkgever niet meer vrij is in het kiezen van de ontslagroute. Wil een werkgever een dienstverband beëindigen en stemt de werknemer niet met deze beëindiging in dan kan via het UWV Werkbedrijf of de kantonrechter een ontslagprocedure worden gestart. De route is afhankelijk van de ontslaggrond.

Voor het beëindigen van het dienstverband van de werknemer moet er sprake zijn van een redelijke grond en herplaatsing is niet mogelijk of ligt niet in de rede. Bovendien mag er geen algemeen of bijzonder opzegverbod van toepassing zijn en moet de opzegging regelmatig te zijn.

Verder heeft een werknemer ongeacht de ontslagprocedure recht op een transitievergoeding indien deze gedurende 2 jaar werkzaam is voor dezelfde werkgever. De hoogte van deze vergoeding is afhankelijk van het aantal gewerkte dienstjaren en de leeftijd van de werknemer. De berekening van de transitievergoeding luidt als volgt:

  •   1/6 bruto maandsalaris per half gewerkt dienstjaar gedurende de eerste tien jaar van het dienstverband.
  •   1/4 bruto maandsalaris per half gewerkt dienstjaar nadat een werknemer tien jaar in dienst is bij dezelfde werkgever.

    Voor vijftigplussers geldt er een aparte overgangsregeling wanneer de werkgever ten minste 25 personen in dienst heeft:
  •   1/2 bruto maandsalaris per half gewerkt dienstjaar indien de werknemer vijftig jaar of ouder is en langer dan 10 jaar in dienst is.

Toestemming van het UWV Werkbedrijf

Indien de ontslaggrond is gelegen in een bedrijfseconomische omstandigheid of in langdurige ziekte van de werknemer dient de werkgever een ontslagvergunning aan het UWV Werkbedrijf te vragen alvorens de arbeidsovereenkomst van de werknemer kan worden opgezegd.

Naar het UWV Werkbedrijf dient een gemotiveerde ontslagaanvraag te worden verstuurd waarin wordt aangetoond dat er sprake is van bedrijfseconomische omstandigheden dan wel langdurige ziekte van de werknemer. Zorg ervoor dat u bij deze aanvraag de reden voor het ontslag goed kunt onderbouwen met jaarcijfers bij een bedrijfseconomische reden. Bij langdurige ziekte is het van belang het ziektedossier van uw werknemer op orde te hebben.

Graag informeren en helpen bij u bij het doorlopen van de ontslagprocedure via het UWV. Neem daarvoor contact op met een van onze juristen.

Ontbinding via de kantonrechter

Indien het ontslag is gelegen in de persoon van de werknemer kan de kantonrechter worden verzocht om de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Ontslag via de kantonrechter vindt plaats wegens regelmatige ziekteverzuim, disfunctioneren, ernstig verwijtbaar handelen of nalaten, gewetensbezwaar of andere gronden.

Ook bij een niet tussentijds opzegbare arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan de kantonrechter worden ingeschakeld om het contract alsnog te beëindigen.

Bij het starten van een procedure via de kantonrechter is het belangrijk dat aan dossieropbouw is gedaan. Dat een werknemer bijvoorbeeld niet goed functioneert of ernstig verwijtbaar handelt moet bewezen kunnen worden. Ook moet kunnen worden aangetoond hoe is gepoogd het gedrag of de uitvoering van de werkzaamheden van de werknemer te verbeteren.

Het is derhalve verstandig tijdig een arbeidsrechtjurist in te schakelen om de mogelijkheden en kansen door te nemen alvorens een ontslagaanvraag in te dienen. Neem contact op met eens van onze deskundige juristen om u te laten informeren en bij te staan.
Opzegging van de arbeidsovereenkomst met instemming

Neem direct contact op!

Wilt u meer informatie ontvangen of heeft u een specifieke vraag?
Stel hier uw vraag. Wij nemen dan direct contact met u op.

Uw vraag/opmerking:Man Vrouw
Al uw persoonlijke gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld.

U kunt ons uiteraard ook telefonisch bereiken via: 088 - 629 00 72 (lokaal tarief).
Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 08.00 uur tot 20.00 uur.


MKB HuisJuristen is juridisch partner van onder andere: