Beëindigingsvormen van een arbeidsovereenkomst

Op verschillende wijzen kan een arbeidsovereenkomst worden beëindigd. Welke wijze van ontslag in uw geval het beste is, hangt af van de grondslag van het ontslag. De verschillende vormen van het beëindigen van het dienstverband zijn als volgt:

  1. Beëindiging met wederzijds goedvinden door middel van een vaststellingsovereenkomst

Indien de werkgever en werknemer in onderling overleg hebben besloten om de arbeidsovereenkomst te beëindigen kan dit worden neergelegd in een vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst. In een vaststellingsovereenkomst kunnen de onderling gemaakte afspraken omtrent het einde van het dienstverband worden geregeld. Hierbij kan onder andere worden gedacht aan de hoogte van de beëindigingsvergoeding en de datum van uitdiensttreding. Lees verder.

  1. Opzegging van de arbeidsovereenkomst met instemming

Ook zonder het sluiten van een vaststellingsovereenkomst kan een arbeidsovereenkomst worden opgezegd door de werkgever en werknemer. Indien de werkgever het contract met de werknemer opzegt en de werknemer stemt met de opzegging in, is de arbeidsovereenkomst tot een einde gekomen. Wel is het belangrijk dat de instemming van de werknemer de werkgever schriftelijk heeft bereikt.

Indien een werknemer een andere baan heeft gevonden of om een andere reden niet langer voor de werkgever werkzaam wil zijn, kan zelf ontslag worden genomen. Houd er rekening mee dat het zelf beëindigen van een arbeidsovereenkomst niet zonder consequenties is. Lees verder

2.   Toestemming van het UWV Werkbedrijf

Indien de werkgever het dienstverband van de werknemer wil beëindigen en de reden is gelegen in bedrijfseconomische omstandigheden of langdurige ziekte van de werknemer is toestemming van het UWV Werkbedrijf nodig. In dat geval dient het ontslag bij het UWV Werkbedrijf te worden aangevraagd. Het UWV Werkbedrijf bepaalt of zij al dan niet de ontslagvergunning zal toekennen. Lees verder

3.   Ontbinding via de kantonrechter

Indien werkgever en werknemer de arbeidsovereenkomst wensten te beëindigen wegens een in de persoon gelegen reden van de werknemer kan de kantonrechter de arbeidsovereenkomst ontbinden. Onder in de persoon gelegen redenen van de werknemer wordt onder meer verstaan regelmatige ziekteverzuim, disfunctioneren, ernstig verwijtbaar handelen of nalaten, ernstig gewetensbezwaar, verstoorde arbeidsverhouding of andere omstandigheden. Lees verder

Neem direct contact op!

Wilt u meer informatie ontvangen of heeft u een specifieke vraag?
Stel hier uw vraag. Wij nemen dan direct contact met u op.

Uw vraag/opmerking:Man Vrouw
Al uw persoonlijke gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld.

U kunt ons uiteraard ook telefonisch bereiken via: 088 - 629 00 72 (lokaal tarief).
Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 08.00 uur tot 20.00 uur.


MKB HuisJuristen is juridisch partner van onder andere: