MKB HuisJuristen – Disclaimer

Hoewel bij het gereedmaken van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is.

De informatie op deze website geeft slechts algemene informatie. Aan deze informatie kan geen enkel recht worden ontleend.
MKB HuisJuristen is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die zou kunnen ontstaan als gevolg van enige onjuistheid of onzorgvuldigheid van de informatie op deze website of voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website.
Alle intellectuele eigendomsrechten op deze website komen uitsluitend toe aan MKB HuisJuristen of haar toeleveranciers.
Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze website worden verveelvoudigd of openbaargemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van MKB HuisJursiten.

Aanvragen voor toestemming of verdere informatie dienen te worden gericht aan:

MKB HuisJuristen
Postbus 5512
1410 EA Naarden

e-mail: info@mkbhuisjuristen.nl

Bepaalde verwijzingen in deze website voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover MKB HuisJuristen geen controle heeft. MKB HuisJuristen draagt dus ook niet de verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie op die servers.

Neem direct contact op!

Wilt u meer informatie ontvangen of heeft u een specifieke vraag?
Stel hier uw vraag. Wij nemen dan direct contact met u op.

Uw vraag/opmerking:Man Vrouw
Al uw persoonlijke gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld.

U kunt ons uiteraard ook telefonisch bereiken via: 088 - 629 00 72 (lokaal tarief).
Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 08.00 uur tot 20.00 uur.


MKB HuisJuristen is juridisch partner van onder andere: