Oplichter internetverkoop deed valse aangifte van identiteitsfraude om zijn misdrijf te verhullen

Verdachte heeft in een periode van tien maanden zich negen keer schuldig gemaakt aan oplichting, door op het internet goederen te koop aan te bieden en deze niet aan de kopers te leveren. Om te verhullen dat hij zich schuldig maakte aan oplichting, heeft verdachte bovendien een valse
Lees verder

Woningcorporaties kunnen per 1 oktober duurdere huurwoningen beter kwijt aan beleggers

De regels bij verkoop corporatiewoningen aan beleggers worden veranderd. Woningcorporaties kunnen vanaf 1 oktober gemakkelijker duurdere huurwoningen verkopen aan institutionele beleggers zoals pensioenfondsen, meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Lees m
Lees verder

Verzekeringsrecht: orchideeënteler meldt schade te laat, wel recht op dekking onder de polis

Orchideeënteler Mykali Orchids lijdt schade na uitval van de vernevelingsinstallatie in zijn kas. Toewijzing van de gevorderde verklaring voor recht dat de verzekerde recht heeft op dekking onder de polis. De verzekeraar is niet in haar belangen geschaad door een eventuele te late mel
Lees verder

Zembla: verzekeraars schenden privacy zieke werknemer, CBP spreekt van chantage

Achmea en De Goudse schenden bij het uitwisselen van verzuimgegevens met werkgevers structureel de privacy van werknemers. Dit blijkt uit onderzoek van televisieprogramma Zembla naar deze verzekeraars. Lees meer Bron: Juridisch Dagblad
Lees verder

Curator buitenlands faillissement kan ook in Nederland aanwezig vermogen te gelde maken

Hoge Raad, Den Haag – De Hoge Raad oordeelt vandaag in de zaak Promneftstroy/Yukos Finance dat de curator in een buitenlands faillissement in beginsel ook in Nederland aanwezig vermogen van de faillietverklaarde te gelde kan maken. Deze zaak gaat over het in Rusland uitgesproken
Lees verder

Samenwerkingsovereenkomst kwalificeert als arbeidsovereenkomst, loonvordering niettemin afgewezen

Partijen hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten. De redenering van eiser dat deze overeenkomst alle elementen van art. 7:610 lid 1 BW bevat en dat daarom (in de praktijk) sprake is van een arbeidsovereenkomst, wordt door de kantonrechter gevolgd. De vordering van eiser tot beta
Lees verder

MKB HuisJuristen is juridisch partner van onder andere: