Eerste Kamer neemt moties over rechtsstaat aan

De Eerste Kamer heeft gisteren vijf van de zeven moties die vorige week werden ingediend tijdens het debat over de rechtsstaat, aangenomen. Gevolg van het aannemen van een van de moties is dat er een onderzoek komt naar een voorziening voor de toegang tot de rechter als het Juridisch
Lees verder

Kantonrechtersformule niet gevolgd in geval fiscale constructie tbv hoger netto gezinsinkomen

Verzoek ontbinding arbeidsovereenkomst, art. 7.685 BW. Gebleken is dat arbeidsovereenkomst tussen partijen is aangegaan in het kader van een fiscale constructie, teneinde een hoger nettogezinsinkomen voor partijen te genereren. Inherent aan deze constructie is dat een verstoring in de
Lees verder

Uitspraak over non-conformiteit bij verkoop woning, geldige ouderdomsclausule over grote gebreken

In de standaard koopakte is artikel 5.3. weliswaar blijven staan, maar door de toevoeging aan de akte van artikel 21, welk artikel een totale exoneratie van verkoper inhoudt, heeft artikel 5.3. niet (meer) de werking die normaal gesproken daaraan wordt toegeschreven. In artikel 21, de
Lees verder

Arbeidsovereenkomst tussen inlener en werknemer? Uitspraak over payroll- dan wel uitzendovereenkomst

Payrollovereenkomst: geen uitzendovereenkomst ex 7: 690 BW, uitzendbeding ex art. 7:691 lid 2 BW niet rechtsgeldig overeengekomen wegens ontbreken allocatiefunctie van payrollbedrijf. Door gekozen constructie wordt heen gekeken; payrollbedrijf heeft op geen enkele wijze invulling gege
Lees verder

Gemeente aansprakelijk voor schade ivm onjuiste informatieverstrekking door het bedrijvenloket

Gemeente aansprakelijk voor schade die eiser heeft geleden als gevolg van onjuiste informatieverstrekking door het bedrijvenloket van de gemeente, waardoor eiser niet beschikte over een ontheffing voor ondersteunende horeca en hij winst heeft gederfd.  Bewijsopdracht aan eiser met bet
Lees verder

Schoolvoorbeeld van waartoe het duale ontslagstelsel kan leiden

Hetgeen zich tussen partijen afspeelt is een schoolvoorbeeld van waartoe het duale ontslagstelsel kan leiden. De werkgever begint een UWV-procedure om te ontkomen aan een vergoeding conform de aanbevelingen van de kring van kantonrechters en de werknemer begint daarom zelf een ontbind
Lees verder

MKB kwaad om plan vaderverlof

De werkgeversorganisatie MKB Nederland is “woest” op minister Asscher, omdat hij het vaderschapsverlof bij de geboorte van een kind wil oprekken van twee naar vijf dagen. MKB-voorzitter Van Straalen vraagt zich af hoe het mogelijk is dat politici in een tijd dat ondernemer
Lees verder

Gedogen bewoning in woning van ouders geen belastbare schenking

Belanghebbende woont om niet in een woning van zijn ouders. De ouders behouden de volledige beschikkingsmacht over de woning en kunnen belanghebbende op ieder moment het verblijf in de woning ontzeggen. Er is sprake van een gedoogsituatie. De rechtbank oordeelt dat het gedogen van de
Lees verder

EU-onderzoek: Nederlanders hebben veel vertrouwen in hun rechtspraak

83 procent van de Nederlanders is van mening dat hun rechters onafhankelijk zijn. Acht van de tien Nederlanders denken dat de Nederlandse overheid zich aan de wet houdt. Ruim vijf van de tien Nederlanders (55 procent) voelen zich ‘geïnformeerd’ over het recht op juridische hulp. 65 pr
Lees verder

‘Run op MKB-kredieten’

Naar het nieuwe MKB-krediet van Qredits is meer vraag dan verwacht. De kredieten van 50.000 tot 150.000 euro zijn op 1 november geïntroduceerd. Lees meer Bron: Nu.nl
Lees verder

MKB HuisJuristen is juridisch partner van onder andere: