Passend personeelsbeleid cruciaal voor MKB

Een passend personeelsbeleid blijkt cruciaal te zijn voor succes in het (kleine) MKB. Dit blijkt uit een wetenschappelijk onderzoek dat Saxion Hogescholen heeft uitgevoerd. Wanneer werknemers werken in de visie van de ondernemer en ruimte krijgen om dit waar te maken, presteren deze b
Lees verder

ECB ziet snel herstel Nederlandse mkb

Uit een enquête van de Europese Centrale Bank (ECB) blijkt dat het Nederlandse midden- en kleinbedrijf het laatste jaar positieve resultaten heeft geboekt. Nergens in de eurozone beleefde het mkb zo’n sterke toename van de omzet als in Nederland. Lees meer Bron: MKBservicedesk.nl
Lees verder

Mkb wil onderling personeel uitwisselen

Veel mkb’ers (67 procent) zouden het liefst bijna tien procent van de werknemers willen ontslaan, maar hen daarbij goed begeleiden. Daarom is bijna één op de vijf werkgevers bezig met het uitwisselen van personeel met andere bedrijven. Lees meer Bron: Telegraaf.nl
Lees verder

Twee derde MKB wil van deel personeel af

Eén op de tien werknemers vreest dat hij binnen een half jaar zijn baan kwijtraakt. En die angst is terecht, want twee derde van het MKB neemt het liefst morgen nog afscheid van 10 procent van de werknemers. Lees meer Bron: Personeelsnet.nl
Lees verder

Rechtspraak onderzoekt kwaliteit van civiele vonnissen

81 procent van de civiele vonnissen die in hoger beroep komen is ‘voldoende’ tot ‘goed’. Dit blijkt uit een onderzoek naar de werkwijze bij de totstandkoming van 632 civiele vonnissen. Met name in de uitleg van het vonnis en het motiveren van de beslissing, scoren de civiele rechters
Lees verder

Wereldwijd concurrentiebeding in kort geding niet geschorst

De kantonrechter heeft in kort geding geoordeeld dat een wereldwijd non-concurrentiebeding niet onredelijk hoeft te zijn. De werkgever was een bedrijf dat zich bezig houdt met het online boeken van hotels en dergelijke. Online boeken van hotels kan vanaf iedere plek op de wereld gebeu
Lees verder

“MKB in het nauw door leningen”

Het Nederlands midden- en kleinbedrijf staat voor bijna 4 miljard euro in het rood bij de banken door rentederivaten. Die complexe financiële producten hangen als een molensteen om de nek van duizenden kleine ondernemers. Dat heeft financieel adviesbureau Cadension uitgerekend. Lees m
Lees verder

Dispuut over uitvoering managementovereenkomst in voordeel beslist van voormalig manager

Voormalig manager vordert in conventie betaling van nog openstaande facturen voor door haar verrichte werkzaamheden. Vennootschap stelt dat voormalig manager tekort is geschoten in de nakoming van de managementovereenkomst en vordert in reconventie vergoeding van geleden schade. Recht
Lees verder

Kantonrechters roepen eisende partijen op naar zitting te komen

Deurwaarders, bedrijven, advocaten en particulieren die via de kantonrechter in Utrecht of Amersfoort achterstallige betaling van schulden proberen af te dwingen, doen er goed aan vanaf vandaag naar de rolzitting te komen. Tegen de gewoonte in zullen de kantonrechters voortaan probere
Lees verder

Vrije bevoegdheid werkgever functies schrappen bij reorganisatie, geen kennelijk onredelijk ontslag

Vordering wegens kennelijk onredelijk ontslag afgewezen. Tot de beleidsvrijheid van de werkgever behoort ook de bevoegdheid om bepaalde functies in het kader van een reorganisatie te laten vervallen dan wel te herpositioneren. Werkgever is dus gerechtigd om in de thuiszorg een lager g
Lees verder

MKB HuisJuristen is juridisch partner van onder andere: