Dienstverband beëindigen? Denk aan een vaststellingsovereenkomst

  Bij MKB HuisJuristen komt regelmatig de vraag binnen hoe een dienstverband kan worden beëindigd van een werknemer. Met de komst van de Wwz is een limitatieve opsomming gegeven in de wet op basis waarvan het ontslag via het UWV en de kantonrechter kan worden beëindigd. Ontslag v
Lees verder

Uitlating op Social Media leidt tot ontslag!

  Werknemers maken dagelijks gebruik van Facebook, LinkedIn, Twitter en WhatsApp zowel op privé- als op zakelijk vlak. Maar wat nu als een werknemer de grenzen van het toelaatbare overschrijdt of dreigt te overschrijden? Werkgevers doen er goed aan om een social media protocol te
Lees verder

Werkt u al wet DBA-proof?

Sinds 1 mei 2016 is het werkzaam zijn op basis van een VAR-verklaring niet meer rechtsgeldig. Vanaf die datum kan op grond van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA) een zzp’er en opdrachtgever werkzaam zijn op basis van een modelovereenkomst. Op basis van die overe
Lees verder

Flexibele arbeidscontracten, mogelijkheden en valkuilen

Veel werkgevers zijn op zoek naar flexibiliteit met betrekking tot de inzet van personeel, ook om de personeelskosten zo laag mogelijk te houden. Wat zijn de regels en valkuilen bij flexibele nul-uren contracten, en zijn er betere opties?   Wat is een nul-uren contract? In een nu
Lees verder

Dossieropbouw is van groot belang bij ontslagverzoek

Functioneert een werknemer onvoldoende of is er sprake van een verstoorde arbeidsrelatie? Een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst wordt bij de kantonrechter een stuk minder vaak toegekend dan voorheen. Zonder uitgebreid dossier zult u door de rechter in het ongelijk word
Lees verder

Gewijzigde regels in het arbeidsrecht

Met de invoering van de Wet Werk & Zekerheid per 1 juli 2015 zijn er veel regels in het arbeidsrecht gewijzigd. Wist u bijvoorbeeld dat u geen concurrentiebeding in tijdelijke contracten mag overeenkomen met uw medewerkers? Ook is een proeftijd in een tijdelijk contract niet altij
Lees verder

Sixpacks Amstel Radler terugbetaald na kortingtruc vervolgens ontslagen op staande voet, terecht?

Geen genade voor kortingpakker onder personeel Werkneemster is werkzaam voor een supermarktketen die de zogenoemde ‘Zeven Zekerheden’ hanteert. Één van die zekerheden is dat indien de kassaprijs van een product afwijkt van de schapprijs, het product maximaal één keer gratis wordt meeg
Lees verder

Gunstige vooruitzichten mkb

AMSTERDAM – Er gloort hoop aan de horizon voor het mkb. De vooruitzichten zien er in 2014 een stuk beter uit dan vorig jaar, met een verwachte afzetgroei van 1,25%. De vooruitzichten voor 2015 zijn nog beter met een verwachte groei van 2%, wanneer de consument weer meer gaat bes
Lees verder

“Help MKB met probleemderivaten”

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) wil dat banken MKB-bedrijven helpen die in de problemen komen door rentederivaten. Rentederivaten zijn ingewikkelde financiële producten die bedrijven afsluiten om renterisico’s af te dekken. Maar de derivaten zelf kunnen ook risicovol zijn
Lees verder

MKB ziet werkgelegenheid pas in 2015 weer aantrekken

MKB en Ondernemerschap verwacht in 2014 weer een beetje groei voor het midden- en kleinbedrijf, maar de werkgelegenheid kan daar pas later van profiteren. Lees meer Bron: Z24.nl
Lees verder

MKB HuisJuristen is juridisch partner van onder andere: